پروکست (پیشرفته)

700,000 تومان

سفارش

جهت ارسال سفارش یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

توضیحات

شبیه سازی قالب ریخته گری

پروکست یکی از نرم افزارهای قدرتمند در حوزه آنالیز و شبیه سازی قالب ریخته گری است که با استفاده اصولی و درست از آن قبل از ساخت مدل و انجام عملیات ریختگی می توان نحوه حرکت مذاب داخل قالب، انتقال حرارت، نحوه سرد شدن، بررسی عیوب ریختگی، عیوب انجمادی و … انجام داد. این امر کمک شایانی به صنعت ریخته گری می کند که با استفاده از آن می توان منجر به بهبود کیفیت قطعات ریختگی، افزایش بازدهی دهی وکاهش هزینه های اضافی گردد.

پروکست

مباحث این مجموعه آموزشی

کالیبراسیون پروکست با محیط کارگاهی (calibration Procast with Foundary)

 • اصول اولیه کالیبراسیون
 • کالیبراسیون شامل چه مواردی است؟
 • تجهیزات لازم برای کالیبراسیون
 • مراحل اصولی کالیبراسیون
 • ترموکوپل و دیتا لاگر چیست؟
 • مفهوم کالیبراسیون ورودی
 • مفهوم کالیبراسیون خروجی
 • کالیبراسیون ضریب انتقال حرارت بین اجزای مختلف (ذوب قالب دائم، ذوب قالب موقت، مبرد ذوب، مبرد قالب، اگزوترمیک ذوب و …)
 • کالیبراسیون خواص مکانیکی
 • انجام کالیبراسیون یک قطعه از ابتدا تا انتها
 • کالیبراسیون نتایج تحلیل انقباضی
 • کالیبراسیون تحلیل خواص مکانیکی ( UTS، YS، El)
 • نحوه بدست آوردن معادله SDAS به همراه کالیبراسیون شرایط واقعی و شبیه سازی
 • نحوه بدست آوردن معادله UST به همراه کالیبراسیون شرایط واقعی و شبیه سازی 
 • نحوه بدست آوردن معادله YS به همراه کالیبراسیون شرایط واقعی و شبیه سازی 
 • نحوه بدست آوردن معادله El% به همراه کالیبراسیون شرایط واقعی و شبیه سازی 
 • تنظیمات اصولی پارامترهای شبیه سازی مهم در تمام فرایندهای ریخته گری
 • عکس های رادیوگرافی و مقایسه آن با نتایج
 • آلیاژسازی و محاسبه خواص ترمودینامیکی در نرم افزار JMATPRO و نحوه وارد کردن خواص به پروکست

تحلیل CAFE APM, APM-New , Micro 

 • انواع تحلیل CAFE در پروکست
 • تنظیمات پارامترهای شبیه سازی تحلیل CAFE
 • نکات مهم در تحلیل CAFE
 • تحلیل CAFE برای ریخته گری دقیق پلی کریستال پره توربین صنعتی
 • تحلیل CAFE برای ریخته گری دقیق تک کریستال یک نمونه آزمایشگاهی
 • تحلیل CAFE برای ریخته گری پیوسته(CCM)  برای یک نمونه صنعتی فولادی و یک قطعه شمش آلومینیومی
 • تحلیل کامل نتایج CAFE در محیط تحلیل نتایج پروکست
 • آموزش نرم افزار Image J به همراه کالیبراسیون این نرم افزار جهت اندازه گیری دانه ها و محاسبه ابعاد آن
 • تحلیل پیشرفته تخلخل با حلگر APM (Advanced porosity module)
 • تحلیل پیشرفته تخلخل با حلگر New APM(New Advanced porosity module)
 • معرفی و تنظیمات پارامترهای شبیه سازی تحلیل های APM و New APM
 • شاخص تشخیص عیب Freckle در پروکست چیست؟
 • پیشبینی عیب Freckle با پروکست
 • تنظیمات شبیه سازی Freckle
 • روش کاهش یا حذف عیب Freckle
 • تحلیل ریزساختار با استفاده از  Microstructure
 • تعیین درصدهای فازی در شبیه سازی
 • معرفی کامل پارامترهای شبیه سازی Micro شامل Micro / CAFE / MICCPL / TTTMIC/ MACROSG/MFREQ و…..
 • مفهوم Nodule count چیست؟
 • تشریج کامل فازهای دیاگرام آهن -کربن، مارتنزیت، بینیت، لدبوریت، فریت، پرلیت، آستنیت، آلفا، کاربید آهن
 • روش اصولی متالوگرافی برای تعیین ریز ساختار
 • انواع دگروگونی های فازی یوتکتیک، یوتکتوئید، پری تکتیک
 • انواع روش اندازه گیری سختی
 • انجام یک مثال کامل از تحلیل ریزساختار

ریخته گری با فوم فداشونده (Lost foam)

 • تئوری ریخته گری لاست فوم (فوم فداشونده)
 • مزایا، معایب، کاربرد، مراحل انجام
 • مراحل شبیه سازی لاست فوم
 • طراحی یک نمونه قطعه ریختگی لاست فوم در سالیدورک + ذکر نکات طراحی
 • مراحل کامل تحلیل لاست فوم
 • رعایت نکات وارد کردن اجزا در لاست فوم
 • معرفی پارامترهای شبیه سازی لاست فوم و تنظیمات آن شامل FOAMHTC ،FOAMHTCMAX، BURNZONE، GASFRAC
 • تحلیل نتایج لاست فوم
 • مشاهده نحوه سوختن فوم در نرم افزار
 • آنالیز کامل یک قطعه متقارن در ریخته گری لاست فوم
 • آنالیز قطعه دیگر در لاست فوم

شبیه سازی قالب ریخته گری گریز از مرکز (Centrifugal Casting)

 • تئوری ریخته گری گریز از مرکز
 • ریخته گری گریز از مرکز افقی و مراحل آن
 • ریخته گری گریز از مرکز عموی و مراحل آن
 • مزایای ریخته گری گریز از مرکز افقی و عمودی
 • مزایا ریخته گری گریز از مرکز نسبت به سایر روش ها
 • عیوب ریخته گری گریز از مرکز
 • پارامترهای قالب در ریخته گری گریز از مرکز
 • مشخصه های ریخته گری گریز از مرکز
 • مراحل شبیه سازی اصولی گریز از مرکز
 • انجام یک مثال کامل از ریخته گری گریز از مرکز
 • پارامترهای شبیه سازی گریز از مرکز
 • تحلیل نتایج گریز از مرکز
 • مشاهده اثر دوران در ریخته گریز گریز از مرکز

ریخته گری دقیق تک کریستال و پلی کریستال (poly Crystal and single Crystal Simulation)

 • تئوری ریخته گری دقیق پلی کریستال و تک کریستال
 • مراحل ریخته گری دقیق پلی کریستال و تک کریستال
 • مزایا و معایب، کاربرد
 • مراحل طراحی اجزای تک کریستال
 • انواع کوره تک کریستال
 • روش بریجمن
 • اجزای سیستم تک کریستال
 • ترکیب شیمیایی سوپر آلیاژها
 • مراحل شبیه سازی ریخته گری تک کریستال و پلی کریستال
 • مراحل آنالیز کامل تحلیل ریخته گری دقیق
 • نحوه ایجاد پوسته سرامیکی
 • انواع پوسته با ضخامت یکنواخت
 • ایجاد پوسته با ضخامت غیر یکنواخت
 • ایجاد پوسته چند لایه
 • نحوه ایجاد پوسته سرامیکی در سالیدورک و کتیا
 • مقایسه روش استفاده از پوسته سرامیکی در سالیدورک و کتیا
 • تعیین روش بار ریزی در ریخته گری دقیق
 • پارامترهای شبیه سازی ریخته گری دقیق پلی کریستال و تک کریستال
 • تحلیل نتایج قطعات ساده تا پیچیده متنوع از ریخته گری دقیق
 • مقایسه نتایج
 • تحلیل قطعات متقارن در ریخته گری دقیق قطعات
 • بررسی عیوب ریخته گری در قطعات مختلف
 • بررسی ریخته گری ذقیق پره توربین
 • کاربرد عایق در ریخته گری دقیق
 • تحلیل enclosure
 • تنظیمات جهت تشعشع
 • تنظیمات کوره در ریخته گری دقیق
 • نحوه طراحی و مش بندی کوره ها در سالیدورک
 • تحلیل تقارن در ریخته گری دقیق با قابلیت enclosure
 • مراحل کامل طراحی اجزای ریخته گری تک کریستال در سالیدورک
 • مراحل کامل طراحی اجزای ریخته گری تک کریستال در کتیا
 • تحلیل و آنالیز کامل ریخته گری تک کریستال
 • معرفی کامل پارامترهای تششع Radiation در تک کریستال شامل ENCLID، VFTIME، RFREQ، EPTOL، ANGTOL، RADFILL  و …..
 • تحلیل نتایج کامل ریخته گری تک کریستال
 • تحلیل ریخته گری دقیق با Workflow از ابتدا تا تحلیل نتایج  کامل
 • کاربرد Extract در ریخته گری دقیق برای ذوب ریزی و تحلیل قطعات به صورت صنعتی

شبیه سازی قالب ریخته گری پیوسته مستقیم و منحنی (CCM)

 • تئوری قالب ریحته گری پیوسته
 • مراحل ریخته گری پیوسته مستقیم
 • مراحل ریخته گری پیوسته منحنی
 • شبیه سازی ریخته گری پیوسته
 • مزایا و معایب ریخته گری پیوسته
 • تجهیزات ماشین ریخته گری پیوسته
 • مزایای دستگاه برق ریخته گری پیوسته
 • خطوط تولید ریخته گری پیوسته
 • طراحی سیستم ریخته گری پیوسته مستقیم
 • طراحی سیستم ریخته گری پیوسته منحنی
 • نتایج مهم و کاربردی در ریخته گری پیوسته
 • تحلیل و آنالیز نتایج ریخته گری مداوم مستقیم  straight Continious Casting
 • تحلیل ریحته گری مداوم منحنی  Curved Continious Casting
 • بررسی نمونه صنعتی تولید شمش فولادی
 • بررسی قیود متالورژیکی تحلیل نتایج در ریخته گری پیوسته در سطح کاملا صنعتی( قیودی که بررسی آن در صنعت مهم است)
 • طراحی و آنالیز ریخته گری تک باری از روی مقاله

شبیه سازی قالب ریخته گری دایکست (Diecast)

 • فرایند دایکست فشار بالا (HPDC) و پایین (LPDC)
 • مراحل دایکست فشار بالا و پایین
 • انواع ماشین دایکست
 • مزایا و معایب دایکست فشار بالا و پایین
 • کاربرد دایکست
 • مراحل شبیه سازی دایکست فشار بالا و پایین
 • محاسبه نمودارهای دایکست
 • رسم نمودار فشار – زمان تک مرحله ای و دو مرحله ای
 • طراحی کامل ریخته گری دایکست فشار پایین قالب ماسه ای (LPSC)
 • آنالیز نتایج ریخته گری دایکست فشار پایین قالب ماسه ای
 • آنالیز نتایج دایکست فشار پایین در قالب دائم رینگ خودرو
 • آنالیز نتایج دایکست فشار پایین در قالب دائم رینگ خودرو به حالت تقارن
 • آنالیز دایکست فشار پایین با قابلیت workflow
 • آنالیز دایکست فشار بالا در workflow
 • عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم A356 و A357 در پروکست
 • آنالیز دایکست سیکلی
 • طراحی و آنالیز دایکست سیلندر – پیستون
 • فرمول نویسی خواص مکانیکی تحلیل نتایج دایکست
 • تحلیل فرایند دایکست در لوله های خنک کاری
 • طراحی آزمایش و بهینه سازی پارامترها با نرم افزار Minitab
 • معرفی کامل پارامترهای شبیه سازی دایکست سیکلی شامل تعداد سیکل، زمان شروع و پایان اسپری، زمان پران و …
 • انتخاب ماشین دایکست
 • تعریف diecoat در روش دایکست
 • تئوری ریخته گری کوبشی
 • مراحل ریخته گری کوبشی
 • مزایا و معایب ریخته گری کوبشی
 • کاربرد ریخته گری کوبشی
 • پارامترهای ریخته گری کوبشی
 • مقایسه ریخته گری کوبشی با دیگر فرایندها
 • آنالیز ریخته گری کوبشی
 • تئوری ریخته گری نیمه جامد
 • مزایا و معایب ریخته گری نیمه جامد
 • کاربرد ریخته گری نیمه جامد
 • نحوه انجام ریخته گری نیمه جامد
 • آنالیز ریخته گری نیمه جامد
 • مفهوم و کابرد Diecomb
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت در لوله های خنک کاری دایکست با HTC Calculator
 • و بسیار نکات دیگر

مشخصات محصول

 • نام: پروکست (سطح 2)
 • مدت آموزش: 30 ساعت
 • نوع آموزش: زبان فارسی
 • تعداد لوح: 2DVD
 • مدرس: مهندس ریاحی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه فیلمهای پک آموزش شبیه سازی قالب ریخته گری (ProCast) اینجا کلیک کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروکست (پیشرفته)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *