کاتالوگ نویسی

نویسنده : dangeer

کاتالوگ نویسی کاتالوگ نویسی و کاتالوگ ها مشخصات و اطلاعات ارزشمندی مانند جنس، خواص فیزیکی، پیچ و مهره یا هر اطلاعاتی که برای طراحی در نرم افزار PDMS / E3D استفاده می شود و مورد نیاز برای خروجی 2D و صورت ...

 30 آوریل 2018
 بدون نظر