Geomagic Design X

نویسنده : dangeer

Geomagic Design X  نرم افزار geomagic .امروزه مهندسی معکوس و استفاده از ابزارهای اپتیک و ابرنقاط به عنوان ابزاری اجتناب ناپذیر در صنایع مختلف، به سرعت رو به گسترش است. استفاده از دوربین های اپتیک به دو منظور زیر می باشد: ...

 15 دسامبر 2018
 بدون نظر